1. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ".........."

 

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภท


ไทยพาณิชย์

กรุงเทพฯ

000-000000-0

ออมทรัพย์


กรุงเทพ

กรุงเทพฯ

000-0-000000

ออมทรัพย์


กสิกรไทย

กรุงเทพฯ

000-0-00000-0

ออมทรัพย์


2.
 แจ้งการชำระเงินได้ที่ โทร. 000-000-0000

โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์  และ จำนวนเงินCopyright © 2018 © 2018 All rights reserved.

E-mail : yourmail@gmail.com

Tel : 000-000-0000

Address : Bangkok  city of Thailandเว็บสำเร็จรูป
×